Kominki

W swojej ofercie posiadam również instalacje kominków z płaszczem wodnym. Jest to opcja centralnego ogrzewania, gdzie kominek spełnia funkcję kotła, z którego poprzez rurociąg przesyłamy ciepło do grzejników lub innego odbiornika ciepła (bufor, ogrzewanie podłogowe, zbiornik ciepłej wody.

SCHEMAT SYSTEMU KOMINEK ODBIORNIKI

 

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest włączenie kominka z płaszczem wodnym do instalacji centralnego ogrzewania z istniejącym już kotłem.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu poprzez uruchomienie i testowanie wielu różnych konfiguracji źródeł i odbiorników ciepła, wykonam każdą instalację, która będzie działać w pełni automatycznie, bez konieczności ręcznego zamykania/otwierania zaworów.

Przykładowo: jeśli standardowo używamy kotła gazowego aby ogrzać dom i jednocześnie rozpalimy w kominku, spowoduje to automatyczne odłączenie kotła gazowego do czasu, aż przestaniemy używać kominek.

Tego typu instalacje są bardzo zróżnicowane, począwszy od stosunkowo prostych do bardzo rozbudowanych i każdą z nich należy omawiać indywidualnie. Z tego powodu bezcelowym jest pisać więcej aby nie zaciemniać obrazu. Poniżej, przykład bardzo rozbudowanej, wykonanej przeze mnie instalacji z buforem, w skład której wchodzą:

Źródła ciepła:

  • kocioł gazowy
  • dwa kominki z płaszczem wodnym
  • kolektory słoneczne

Odbiorniki ciepła:

  • ogrzewanie podłogowe parter
  • ogrzewanie podłogowe piętro
  • grzejniki łazienkowe (towel rail) (opcja na lato)
  • osobne ogrzewanie budynku gospodarczego (grzejniki)
  • ciepła woda